AnimalsChristmas

Nadolig y Dryw(The Christmas Wren)

Pack image of the Nadolig y Dryw: (The Christmas Wren) poetry pamphlet on a decorative background
Group image of the Nadolig y Dryw: (The Christmas Wren) poetry pamphlet on a decorative background

ISBN 978 1 907598 37 1

Published October 2015

20 printed pages

Gillian Clarke

£5.95

Stori hudolus gan Gillian Clarke o The Christmas Wren wedi’i chyfieithu i’r Gymraeg gan T. James Jones.

Y llynedd, i ddathlu canmlwyddiant geni Dylan Thomas, cawsom y fraint o gyhoeddi The Christmas Wren, a gomisiynwyd fel ymateb i A Child’s Christmas in Wales Dylan Thomas. Eleni, y mae’n bleser gennym gyhoeddi’r stori yn y Gymraeg, ar gyfer darllenwyr a dysgwyr y Gymraeg.

Wedi ei chomisynu gan Ganolfan Dylan Thomas, mae’r stori ar gyfer oedolion a phlant, ac y mae’n chwedl hudol am Nadoligau plentyndod Cymreig sy’n orlawn o fodrybedd, ewythrod, eira a sêr, a blychau a pheli.

Mae Gillian Clarke yn fardd blaenllaw ac fe’i penodwyd yn Fardd Cenedlaethol Cymru yn 2008.
Mae T. James Jones yn Gyn-Archdderwydd Cymru ac yn brifardd coronog a chadeiriol Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

The Christmas Wren is a masterpiece and is destined to become a classic”

Carol Ann Duffy Poet Laureate

View a English version of A Christmas Wren.

ISBN 978 1 907598 37 1

Published October 2015

20 printed pages

Share to...