Nadolig y Dryw / The Christmas Wren

gan Gillian Clarke, a’r trosiad gan T.James Jones

Gillian Clarke’s magical story of The Christmas Wren translated into Welsh by T. James Jones.

Y llynedd, i ddathlu canmlwyddiant geni Dylan Thomas, cawsom y fraint o gyhoeddi The Christmas Wren, a gomisiynwyd fel ymateb i A Child’s Christmas in Wales Dylan Thomas. Eleni, y mae’n bleser gennym gyhoeddi’r stori yn y Gymraeg, ar gyfer darllenwyr a dysgwyr y Gymraeg.

Wedi ei chomisynu gan Ganolfan Dylan Thomas, mae’r stori ar gyfer oedolion a phlant, ac y mae’n chwedl hudol am Nadoligau plentyndod Cymreig sy’n orlawn o fodrybedd, ewythrod, eira a sêr, a blychau a pheli.

Mae Gillian Clarke yn fardd blaenllaw ac fe’i penodwyd yn Fardd Cenedlaethol Cymru yn 2008.
Mae T. James Jones yn Gyn-Archdderwydd Cymru ac yn brifardd coronog a chadeiriol Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

The Christmas Wren is a masterpiece and is destined to become a classic”
Carol Ann Duffy Poet Laureate

For the English language version of The Christmas Wren, click here. If you like this title, you may also like...

Follow us

  • 0115 967 4455